Maak je idee concreet

Heb je een goed idee en wil je dit aftoetsen aan de buitenwereld, maar weet je niet goed waar je best begint? Deze tips helpen je op weg.

Durf je of durf je niet?

De oprichting van een start-up brengt heel wat risico’s en onzekerheden met zich mee.

  • Ten eerste riskeer je je tijd te verliezen. En tijd is een van je kostbaarste bezittingen.
  • Ten tweede riskeer je je geld en dat van je investeerders te verliezen als je je idee te vroeg en onbezonnen uitvoert.

Maak nooit de fout je bedrijfsidee uit te voeren zonder bewijs dat je product/dienst aantrekkelijk is voor je klanten en zonder een businessmodel dat levensvatbaar is op lange termijn.

Het risico beperken

Om de risico’s en onzekerheden van je start-up zo veel mogelijk te beperken, moet je in eerste instantie experimenteren en je idee uittesten in de realiteit. Dit zijn de drie grootste onzekerheden tijdens de oprichting van een start-up:

  • Wie is mijn klant?
  • Wat is zijn probleem?
  • Zal mijn oplossing het probleem van mijn klant verhelpen?

De eerste twee vragen kan je beantwoorden door met klanten in gesprek te treden. Tijdens zo’n ‘etnografisch gesprek’ observeer je je doelgroep en verwerf je meer inzicht in hun behoeften en grootste problemen die een oplossing vereisen. Eens je het probleem van je klant goed begrijpt, kan je de derde vraag beantwoorden: “Zal mijn oplossing het probleem van mijn klant verhelpen?” Hiervoor raden we aan om prototypes te maken, zodat je kunt testen of je oplossing effectief werkt. Je moet er dus 100% zeker van zijn dat je klanten je oplossing willen (je klant moet je product/dienst dus leuk vinden en bereid zijn om ervoor te betalen) voor je begint met de daadwerkelijke uitvoering van je businessmodel.

How to ?

Hier zijn enkele aanbevolen hulpmiddelen en methodologieën om je idee uit te testen en te valideren op de markt en de vele risico's en onzekerheden te beperken:

Lean Startup: deze aanpak is hoofdzakelijk gebaseerd op de methode van de ‘klantenontwikkeling’. Hiermee houd je zo vroeg mogelijk in het ontwikkelingsproces van het product/de dienst rekening met de behoeften van de klant.

Design Thinking: deze methode werd eind de jaren 90 naar voren geschoven door IDEO. Het is een methode voor innovatie, gebaseerd op een diepgaand inzicht in de problemen van de klant. Dit ontwerpproces is gebaseerd op herhalende cycli van prototyping, inclusief testen om de waardvolle feedback van gebruikers te verzamelen en tijdens deze cyclus voortdurend verbeteringen door te voeren. Het basisprincipe is empathie, waardoor producten of diensten kunnen worden ontwikkeld die meer op de mens gericht zijn. Design Thinking maakt gebruik van creativiteit, ideeën, snelle prototypering en testen om oplossingen te creëren die beter aansluiten bij de reële behoeften van de gebruikers.

Trial & error

Wanneer je als ondernemer aan het begin van een project staat, moet het woord ‘test’ deel uitmaken van je dagelijkse leven. Voer tijdens het volledige parcours van de oprichting van je start-up een reeks testen uit om de volgende zaken te valideren:

  • je probleem
  • je oplossing
  • je prijs
  • je aankoop- en marketingkanalen
  • je businessmodel

Om je oplossing uit te testen met potentiële klanten, moet je hen iets kunnen tonen en dan hebben we het bij Design Thinking over het begrip ‘Prototype’ en bij Lean Startup over ‘Minimum Viable Product’. Het hoofddoel van een prototype is dat je je idee uit je hoofd haalt en het confronteert met de buitenwereld. De feedback van je gebruikers is immers goud waard. Wees creatief en kies specifieke middelen (MVP/prototype) waarmee je je idee zo efficiënt, goedkoop en snel mogelijk kunt testen.

Still hungry ?

Zoek je businessmodel

Getting from business idea to business model.

Vidéo 2 minutes – EN
Explication de l’importance de travailler sur son business model : une bonne idée ne suffit pas !

Top 10 influential business models.

Lecture 10 minutes – EN
Détail des business models de dix entreprises qui ont révolutionné leur industrie.

Blue ocean strategy developing value propositions.

Vidéo 2 minutes – EN
Application de la stratégie océan bleu non pas au produit mais à la proposition de valeur pour se différencier dans son marché.

Definieer en test je oplossing

IDEO shopping cart.

Vidéo 8 minutes – EN
Illustration via un exemple réel et concret de la méthode Design Thinking développée par l’entreprise IDEO.

Design thinking process.

Vidéo 5 minutes – EN
Explication détaillée du processus de Design Thinking à appliquer pour créer sa solution.

Minimum viable products types.

Lecture 10 minutes – EN
Typologie des différents types de MVP possibles, illustrés par des exemples concrets.

Tester son idée avec le test « Wizard of Oz ».

Lecture 3 minutes – FR
Explication de la méthode du Wizard of Oz pour recueillir tôt de précieux feedbacks auprès de ses clients potentiels. Illustration avec un exemple concret.

Stel jezelf opnieuw in vraag

Proving it.

Vidéo 3 minutes – EN
Apologie du test et de l’erreur dans la création d’un business model vivant et viable.

Owlet – IBMC winner.

Vidéo 20 minutes – EN
Détail complet du processus de lancement de la startup Owlet, retraçant les différentes étapes de leur parcours et notamment leurs réflexions sur leur business model et leurs pivots.