Stel je dashboard op

Wil je de cijfergegevens die betrekking hebben op je project graag beheersen, maar weet je niet goed waar te beginnen? Hier vind je enkele adviezen om te starten.

Continue verbetering

Als je niet weet wat je aan het testen bent, zal geen enkel experiment ter wereld je een goed antwoord opleveren! Een start-up zoekt naar een oplossing voor een probleem om van daaruit een economisch rendabel model met groeipotentieel te ontwikkelen. Dit is niet het werk van een dag, ook niet van een maand. En zelfs wanneer de oplossing gevonden is, kan het interessant zijn om deze uit te dagen, om aanpassingen door te voeren, je diensten of klantenbestand uit te breiden. Om deze strategische beslissingen te ondersteunen kan je, naast het advies van een expert of je eigen ervaringen, ook rekenen op cijfers om duidelijkheid te scheppen bij het maken van keuzes. En deze cijfers begin je best al zo vroeg mogelijk te verzamelen. Ook al gaat het niet om grote hoeveelheden, ook al betreft het soms een experiment dat beperkt is in de tijd, ook al sla je toch nog een andere richting in.

Rijden of besturen?

Stel je voor, een auto zonder dashboard. Je kan ermee rijden, maar het is moeilijk om te weten of je bijvoobeeld te snel gaat of je zonder benzine zult vallen. En wat als je wel een gps hebt die je je precieze positie geeft, maar je weet niet waar je naartoe moet? Besturen is rijden, maar tegelijk ook je traject beheren. Het zelfde geldt voor een onderneming. Heel wat mensen laten hun bedrijf draaien, maar weten niet precies of ze in de juiste richting gaan, of ze vooruitgang boeken en of ze nog genoeg brandstof hebben. Want op een bepaald moment, vooral wanneer je naar een bank of een investeerder stapt, is je onderneming voor hen een ‘zwarte doos’. In principe zijn ze wel geïnteresseerd in wat er in het bedrijf gebeurt, maar ze willen vooral weten wat er zich verderop afspeelt (geld, middelen ...) en wat het oplevert (geld, andere middelen ...). Eigenlijk wordt je bedrijf een soort formule, gebaseerd op sleutelindicatoren. Dat lijkt wat triest voor de bezieler van het project, maar dit is het moment waarop het idee uitvoerbaar, beheerbaar wordt ...

Good with numbers

Bepaal eerst de economische en operationele maatstaven. De economische maatstaven zijn de weinige elementen die de activiteit in financiële termen meten. Wat is je maandelijkse omzetcijfer? Wat zijn je belangrijkste kosten? Hoeveel winst/verliest maak je per maand? Hoeveel geld staat er op de bankrekening? Het gaat om een Excel met een tiental lijnen en twaalf kolommen (één per maand). Niet meer. Niet heel ingewikkeld, toch? Idealiter zijn er nog twaalf andere kolommen (één per maand) met daarin je budget (je plannen) voor elke maand. De operationele maatstaven geven wat specifiekere elementen van je bedrijf weer. Zij kunnen specifiek zijn voor je activiteit, maar er zullen ongetwijfeld elementen zijn die verband houden met de kosten voor de werving van nieuwe klanten, met wat zij van jou kopen, met de winstmarge die je maakt op wat je hen verkoopt, en met structurele kosten. Het kan echter ook gaan om de activiteit op de sociale media, het aantal verspreide flyers, het aantal verzonden aanbiedingen, het aantal producten dat tegelijk wordt aangekocht door een klant ...

Houd koers

De evoluties zijn belangrijker dan de absolute waarden. Op zich is een meting op een bepaald moment in de tijd zeker interessant. Een klantenwervingskost van 150 euro is uiteraard hoger dan wanneer deze 100 euro bedraagt. Maar de evolutie ervan in de tijd is interessanter, zelfs belangrijker, dan de onmiddellijke waarde. Als de kost 150 euro bedraagt, maar elke maand met 10% afneemt, dan is dat veelbelovender dan wanneer de kost 100 euro bedraagt, maar elke maand met 20 euro stijgt!

Tip: probeer niet te verdrinken in alle gegevens. Beperk je tot tien belangrijke maatstaven! Anders gaat je dashboard lijken op dat van een Airbus A380. En op een gegeven moment, wanneer je ‘jouw’ positionering gevonden hebt, zal je waarschijnlijk kiezen voor de benadering van de ‘North Star Metric’. Dit is de unieke meting van een sleutelelement van jouw waardevoorstel om de hele onderneming te laten aansluiten bij wat echt telt.

Still hungry ?

Werk je financieel plan uit

Business processes – your business model formula.

Vidéo 6 minutes – EN
Explication de l’importance de transformer les concepts du business model en données chiffrées pour convaincre de la viabilité du projet.

The key elements of the financial plan.

Lecture 12 minutes – EN
Détail des différents documents et indicateurs qui doivent figurer dans le plan financier et conseils pour les construire.

Financial foundations – your balance sheet.

Vidéo 5 minutes – EN
Explication des éléments du bilan d’une entreprise et de la façon dont ils sont étudiés par les investisseurs et les banquiers.

Financial processes – your income statement.

Vidéo 7 minutes – EN
Explication et détail des différents éléments du compte de résultat et de leur importance pour les investisseurs.

Financial processes – your cash flow.

Vidéo 5 minutes – EN
Détail des éléments du flux de trésorerie et de la façon de les calculer.

Financial budgeting – your long-term forecast.

Vidéo 6 minutes – EN
Méthode pour définir et améliorer une estimation de l’état d’une entreprise sur les cinq années à venir pour la présenter à des investisseurs.

Kies je indicatoren

Financial monitoring – your performance metrics.

Vidéo 5 minutes – EN
Conseils sur la création de rapports financiers et d’un tableau de bord mensuels pour suivre son activité et identifier les erreurs et les pratiques à conserver.

AARRR frameworks metrics.

Lecture 10 minutes – EN
Explication de la méthode du Pirate Metrics sur la gestion de ses clients, de l’acquisition aux revenus. De nombreux exemples concrets.

Le concept de North Star metric.

Lecture 3 minutes – FR
Explication de l’importance d’identifier et de suivre une métrique unique représentant l’apport de valeur de votre solution à vos clients pour croître.