Bouw je dreamteam

Wil je je zo goed mogelijk omringen om te slagen, maar weet je niet goed waar te beginnen? Enkele tips …

Long-term relationship

“Alleen kan je snel gaan, samen ga je verder.” Dat klopt helemaal, maar deze mantra mag je niet doen vergeten dat wanneer je je omringt met de foute mensen, je het succes van het project op de helling zet. Werken met vennoten houdt a priori relaties van heel lange duur in. Er wordt vaak gezegd dat een echtscheiding gemakkelijker is dan de samenwerking met een vennoot stop te zetten. Besluiten om met vennoten te gaan werken, een vennoot kiezen, dat is waarschijnlijk een van de belangrijkste en moeilijkste beslissingen! En wanneer het moment daar is om eenieders inbreng te valoriseren of om de aandelen op een dynamische manier te verdelen onder de vennoten, dan is de methode slicingthepie.com wellicht een van de beste.

De ring aan de vinger

Maar een bijzonder slechte reden om met vennoten te werken, is dat je op zoek bent naar competenties maar deze (nog) niet kan betalen. Een vennoot is geen werknemer! Of het nu voor ontwikkeling, verkoop of marketing is, samenwerken met iemand
‘omdat die persoon weet hoe hij moet ontwikkelen of verkopen’ is geen goede reden. Zal deze junior ontwikkelaar de komende vijf of tien jaar je partner blijven? Is hij een ‘belangrijke werknemer’ van de onderneming? Heeft hij de nodige competenties om je toekomstige CTO te worden? Of je Head of Sales? Zo ja, ga er dan voor! Zo niet, denk twee keer na voor je hem (bijvoorbeeld) 30% van je bedrijf geeft …

Need guidance ?

Of je nu alleen werkt of met partners, het is altijd nuttig om de eenzaamheid van de ondernemer tegen te gaan door de inbreng van extern advies te structureren. Of je dat nu doet via een mentor of een ‘adviesraad’, een externe, deskundige en niet-betrokken blik op de zaken kan je helpen om duidelijkheid te scheppen. Vraag niet om je dagelijks op te volgen, maar wel drie tot vier keer per jaar. Voorzie een moment om een stand van zaken op te maken van je vooruitgang, van je uitdagingen en van de problemen waar je tegenaan loopt. Zo’n overzicht doet wonderen. Werkt je adviesraad ook nog eens goed, dan kan je veel tijd winnen. Je hoeft ze niet te vergoeden, want ze doen het om je te helpen, maar leg ze toch maar in de watten.
Geef al blijk van respect door je vragen en ontmoetingsmomenten voor te bereiden!

Je identiteit bepalen

De waarde van een job is meer dan alleen de verloning … Wanneer je start, heb je in elk geval nog maar weinig middelen. En wanneer je een eerste werknemer aanneemt, of bij alle volgende werknemers, word je waarschijnlijk geconfronteerd met een enorme uitdaging, namelijk aansluiten bij de marktconforme lonen. Maar de waarde van een job is meer dan alleen de verloning. Een sterke en inspirerende visie kan je helpen om sterke profielen aan te trekken. Ontwikkel ook een bedrijfscultuur die talent op de voorgrond plaatst, die inzet op mensen. Je beschikt dan over een aantrekkelijk en differentiërend waardevoorstel!

Ieder zijn rol

En zelfs als iedereen in het begin een beetje van alles doet, is het handig om een organigram op te stellen met de belangrijke functies van het bedrijf (algemeen management, operationeel management, productmanagement, verkoop, communicatie, financiën, hr enz.) en de verschillende betrokken personen. Ook al staan een of meerder namen soms op verschillende plaatsen. Weten ‘wie wat doet’ in een bedrijf is al een goede manier om je eventuele rekruteringsbehoeften te analyseren. En als je weet ‘wie wat beslist’, kan je de inspanningen van iedereen in het bedrijf op elkaar afstemmen en eventuele probleemgebieden of verbeterpunten detecteren.

Still hungry ?

Kies je medeoprichters

The art of finding a cofounder by Guy Kawasaki.

Lecture 5 minutes – EN
Ensemble de conseils sur les risques et opportunités du choix d’un cofondateur.

The founder’s dilemmas : Equity splits.

Vidéo 4 minutes – EN
Conseils et avertissements sur la façon de répartir les parts entre les cofondateurs à l’aide d’un exemple concret.

Building great founding teams by Steve Blank.

Lecture 5 minutes – EN
Définition claire et démystification des rôles dans une startup à ses débuts : fondateur, équipe initiale et CEO.

Is it better to start alone or with a team ?

Lecture 5 minutes – EN
11 témoignages d’entrepreneurs sur la question des cofondateurs et ses bénéfices et dangers.

Word een goede CEO

Startup CEO : Role of a CEO.

Vidéo 6 minutes – EN
Définition du role exact du CEO et des missions qu’il doit accomplir.

Notes on leadership by Adreessen Horowitz.

Lecture 5 minutes – EN
Détail des trois qualités essentielles pour être un bon CEO, appuyé par des exemples concrets.

Omring je met de juiste personen

Why every startup needs an advisory board.

Lecture 5 minutes – EN
Détail des bénéfices qu’apporte un advisory board à une startup et conseils sur la façon de le construire.

Choosing your board members.

Vidéo 6 minutes – EN
Ensemble de conseils et avertissements sur la création du conseil d’administration d’une startup.